SMS - e-recept vzor

Lékař zašle formou SMS e-recept na mobilní telefon.
Zákazník pošle z telefonního čísla na který chce být kontaktován pracovníkem lékárny identifikátor receptu, kde je QR kód. Po obdržení SMS zprávy se domluví další postup převzetí léčiv a zdravotních pomůcek.